Решения
Кирила
Система за е-Фактури
Project Application Form
Имотен Регистър
Real Estate Cadaster Serbia
Интеграция с Мтел
Външни системи и кредитна история
Ипотечни и жилищни кредити - ДСК
SharePoint - Булбанк
Интеграция с Мтел

Всеки проект е толкова различен и индивидуален, колкото са разнообразни и нуждите на нашите клиенти.

Анализ и разработка на модул “Интеграция с Mtel” е специално направен за банка ДСК.

Модулът за интеграция с Mtel е първото от няколко разширявания на модула за външни интеграции. С него се добавя проверка по данни на човек за участие в програмата на Mtel за лоялни клиенти и сегмент, в който той попада. Проверява се и дали лицето има неплатени задължения или закъснели плащания през последните няколко месеца. Отделно е разработен уеб интерфейс, през който да се въвеждат параметри и да се визуализират данните, получени от Mtel. Този интерфейс се ползва директно от служителите, одобряващи кредити.

Използвани технологии:
  • Microsoft .NET Framework 3.5
  • ASP.NET web services
  • ASP.NET Web Application
  
 Copyright © 2010 Crossroad Ltd. Всички права запазени.