Визия
Компанията
Фокус
Фокус на компанията

Кроссроуд ООД е специализирана в предлагането на специфични софтуерни информационни решения базирани на технологиите на Microsoft. В портфолиото ни основно място заемат решения за управление на бизнес процеси, които излизат от рамките на стандартните средства.

Създаването на подобни решения изисква различни подходи - от прости компоненти, допълващи офис приложенията, до сложни системи с комбинация от уеб-базирани интерфейси, и мобилни устройства. За реализацията на толкова широк кръг проекти ние от Кроссроуд ООД разполагаме с отлични експерти в областта Microsoft .NET и Oracle Database технологиите. С тяхна помощ разработваме решения за клиенти, работещи с от няколко, до хиляди потребители.

За да се гарантира качественото изпълнение на поетите ангажименти, нашите специалистите са сертифицирани в технологиите на Microsoft, а ние сме сертифициран партньор на Microsoft от началото на 2004 година.
   
  Copyright © 2010 Crossroad Ltd. Всички права запазени.