Решения
Кирила
Система за е-Фактури
Project Application Form
Имотен Регистър
Real Estate Cadaster Serbia
Интеграция с Мтел

Външни системи и кредитна история

Ипотечни и жилищни кредити - ДСК

SharePoint - Булбанк
Софтуер за правописна корекция, сричкопренасяне и граматическа корекция

Кирила™е незаменим помощник в работата с български език. Тя дава възможност за подобряване качеството на документите и увереност в кореспонденцията с клиенти и партньори. Писането и оформянето на дълги документи се улеснява от предложенията за подмяна на сгрешени думи или фрази с правилни такива, автоматичните средства за сричкопренасяне и др. Системата е напълно вградена в MS Office, което я прави изключително удобна за ползване.

Кирила е създадена, за да отговори на потребностите при работа с кирилица в среда на Microsoft® Windows и с български език в Microsoft® Office. Продуктът има два отделни модула – модул за кирилизация и модул за корекция.

Кирилизация
Модулът за кирилизация добавя фонетична клавиатурна наредба, нови шрифтове за български език и филтри за отваряне на стари документи, създадени под ДОС. Той се интегрира в операционната система Windows като допълва възможностите й за писане на български език. При деинсталация възстановява изцяло първоначалното състояние на системата.Проверка на правопис и граматика
Модулът за корекция включва проверка на правописа и граматиката. Той се интегрира в MS Office и се стартира автоматично при работа с български език в някое от приложенията от пакета - Word, Excel, Outlook, и т.н.

Проверката на правописа използва съвременен речник за коригиране на сгрешени думи. Базата на речника се актуализира регулярно. При проверка за правопис системата генерира автоматично предложения за замяна, като процесът е оптимизиран не само за правописни, но и за технически грешки, които обикновено са по-голям процент. Освен стандартните настройки в отделните приложения, модулът има допълнителни възможности, които се управляват от Кирила Навигатор. Те позволяват регулиране на броя на генерираните предложения, използване на изключващ речник и др.Проверката на граматиката коригира едни от най-често срещаните грешки в българския език. Правилата се базират на задълбочен анализ на корпус от над един милион думи. Освен предложения за замяна, граматическия модул дава обяснение за възможната грешка с примери.Сричкопренасяне
Сричкопренасянето е реализирано по последните правила приети от БАН. То е изцяло алгоритмично и не е ограничено от ползването на речник. Кирила разполага с документация, описваща подробно възможностите на продукта и работата с него стъпка по стъпка. Документацията е във вид, предлагащ лесна навигация между отделните теми и възможност за търсене.Технически характеристики
Модулът за кирилизация поддържа всички версии на MS Windows след Windows 95, модулът за корекция и сричкопренасяне поддържа версиите на MS Office след Office 97.

   
  Copyright © 2010 Crossroad Ltd. Всички права запазени.