Решения
Кирила
Система за е-Фактури
Project Application Form
Имотен Регистър
Real Estate Cadaster Serbia
Интеграция с Мтел

Външни системи и кредитна история

Ипотечни и жилищни кредити - ДСК

SharePoint - Булбанк
Project Application Form

Всяка банка има стил на работа и организация. Затова са необходими индивидуални решения за нейните конкретни нужди. PAF and IT Small Tasks Workflow е интегрирано в Share Point приложение, което представлява единен вход за регистрация, обработка и мониторинг на постъпили заявки за проекти и ИТ малки задачи. Проектът е специално разработен за Уникредит Булбанк.

Приложението PAF and IT Small Tasks Workflow дава възможност за създаване и квалифициране на ИТ задачи, както и проследяването на всяка стъпка от реализацията им. При промяна статуса на задача определени потребители получават уведомление по имейл, което намалява риска от пропуски и забавяне. Различните нива на достъп и роли осигуряват сигурност и удобство при работа. Тяхното дефиниране и контрол се управлява от административния модул. Справките позволят лесна и бърза отчетност.

Основните функционалности са две – създаване на малка задача и създаване на PAF (Project Application Form).

Всяка Малката задача преминава през собствен цикъл. Той лесно може да бъде проследен от диаграмата, показваща актуалния статус на задачата.Създаването и движението на PAF (Project Application Form) е аналогично с това на малките задачи. Различията са в дефинирането му, статусите, през които преминава, и групите потребители, които могат да работят с него. Цикълът за всеки PAF може също да бъде видян чрез диаграмата, проследяваща актуалния му статус.Използвани технологии:
  • MOSS 2007
  • ASP.NET
  • .NET 2.0
  • SQL Server 2008
   
  Copyright © 2010 Crossroad Ltd. Всички права запазени.