Решения
Кирила
Система за е-Фактури
Project Application Form
Имотен Регистър
Real Estate Cadaster Serbia
Интеграция с Мтел

Външни системи и кредитна история

Ипотечни и жилищни кредити - ДСК

SharePoint - Булбанк
Имотен Регистър

Създаването на Интегрирана информационна система за Кадастър и Имотен регистър е един от най-мащабните проекти, в който Кроссроуд ООД взима участие, разгръщайки своя потенциал и възможности.

Кроссроуд ООД участва в изграждането на подсистемата за Имотен регистър като подизпълнител на Siemens IT Solutions and Services. Екипът се включва на всички нива на разработка:

- Бизнес анализ
- Разработка на приложен софтуер
- Миграция на данни
- Интеграция с други системи (МВР, Булстат Търговски регистър)
- Обучения
- Изготвяне на прилежащата документация
- Поддръжка след внедряване.

Софтуерът е създаден с интерфейс, удобен и лесен за работа. Автоматизираните процеси и интеграцията със системите на МВР и Булстат Търговски регистър намаляват риска за грешки и въвеждане на некоректни данни. Мигрирането на данни от предишните използвани системи и възможността за бъдеща работа с тях запазва максимално историята. Различните нива на достъп и права осигуряват сигурност и гъвкавост при работа. Фактът, че всички служби работят с единна система, с възможен централен достъп от Агенцията по Вписвания, носи прозрачност и по – лесен контрол и помощ.

Системата успешно работи във всичките 113 Служби по Вписвания в страната и Агенцията по Вписванията.

Използвани технологии:
  • Oracle Database
  • Microsoft .NET Framework 2.0
  • Windows Server 2003
  • Solaris OS
   
  Copyright © 2010 Crossroad Ltd. Всички права запазени.