Решения
Кирила
Система за е-Фактури
Project Application Form
Имотен Регистър
Real Estate Cadaster Serbia
Интеграция с Мтел

Външни системи и кредитна история

Ипотечни и жилищни кредити - ДСК

SharePoint - Булбанк
Решения

Проектите, които разработваме покриват клиент-сървър приложения, информационни интернет портали, приложения за мобилни устройства и други.

Повечето наши клиенти имат сложен бизнес модел на работа и софтуерът, който очакват да получат, трябва максимално точно да се доближава до тяхната дейност. Най-често се работи в мрежа с много потребители, информацията трябва да е защитена според вида им, изискват се специфични справки, уникален интерфейс, интеграция с други системи и др.

Всички тези изисквания налагат използване на сигурна среда за разработка, която да позволява гъвкавост и разнообразие от възможности. Проектите, по които работим, обхващат широк спектър от технологии, като .Net Framework, Web services, ASP.NET, XML, C#, VB.NET, MS SQL Server, Oracle Database, MS Reporting Services, MS Sharepoint, разработки за MS Office, PocketPC .
   
  Copyright © 2010 Crossroad Ltd. Всички права запазени.