Управление на хартиени платежни нареждания

Приложение за управление на процеса по сканиране и обработка на местни и международни плащания на хартиен носител

Иновативен продукт, необходим на всяка банка, който дигитализира разплащанията и дава възможност за подобряване цялостния процес по депозиране, сканиране и обработка на платежни нареждания. Приложим е за банкови документи, написани както на ръка, така и печатно. Приложението допринася за намаляване времето за обработка на разплащанията и оптимизиране на работния процес на служителите по начин, който води до качествено и своевременно обслужване на клиенти.

Основни характеристики и предимства на системата:

  • Възможност за управление на цялостен процес по депозиране на платежно нареждане на гише на банката, сканиране и класифициране на документите, и последваща обработка на платежното
  • Създаване на референтен номер на документа при неговото сканиране
  • Автоматично или ръчно класифициране на платежното нареждане
  • Автоматично или ръчно попълване на данни от платежното нареждане
  • Лесно администриране на приложението от квалифицирани служители
  • Удобна навигация и достъпно меню за потребителите на продукта
  • Възможност за обработка както на местни, така и на международни плащания, благодарение на двата модула на приложението
  • Използване на OCR функционалност за автоматично разпознаване на текст (кирилица, латиница, букви и цифри), благодарение на която на потребителите се спестява време при обработка на платежното нареждане
  • Възможност за оптимизиране на бланките с цел по-качествено разпознаване от OCR
  • Реализиране на множество справки

Потребителите на приложението могат лесно да сканират и обработват нареждания подадени от клиенти на банката. Благодарение на максимално автоматизирания процес там, където е възможно, се подобрява ефективността на работа, избягват се грешките при обработка на платежни нареждания и се намалява времето за обработка на документ. Продуктът предлага архивиране на данни, възможност за печат на документи, достъп до история на сканираните платежни нареждания и други документи, запис на пълната история на всички данни за направени промени. Благодарение на опцията за бърз достъп до различни видове справки, продуктът позволява качествен мониторинг на процеса и отличен мениджмънт на екипите.