Кроссроуд ООД – софтуер и консултиране


Кроссроуд ООД е компания, специализирана в предлагането на специфични софтуерни информационни решения, базирани на технологиите на Microsoft.

Благодарение на многообразните ни проекти, ние от Кроссроуд ООД изградихме силен екип от експерти, натрупахме опит в разработка на клиент-сървър приложения, системи, работещи с бази данни, включващи Microsoft SQL Server и Oracle Database, Мобилни платформи, Web и Sharepoint базирани приложения за управление, както и информационни интернет портали.

Ние използваме най-новите и най-ефективните технологии за разработка. Това, до голяма степен, гарантира качеството и надеждността на продуктите, които правим. Разработихме бизнес модели, чрез които можем най-точно да посрещнем изискванията на клиентите ни, като гарантираме максимална ефективност при работа с нашите продукти.

Екипът ни държи изключително много на коректността към своите партньори и клиенти и предлага широк кръг от услуги по поддръжка на софтуера, обучение и консултации, пряко или косвено свързани с разработените решения. 

   
  Copyright © 2010 Crossroad Ltd. Всички права запазени.