Решения
Кирила
Система за е-Фактури
Project Application Form
Имотен Регистър
Real Estate Cadaster Serbia
Интеграция с Мтел

Външни системи и кредитна история

Ипотечни и жилищни кредити - ДСК

SharePoint - Булбанк
Външни системи и кредитна история

Анализ и разработка на модул “Интеграция с външни системи” и модул „Кредитна история” е създаден за нуждите на банка ДСК.

Първият модул представлява XML уеб услуга, предлагаща методи за извличане на информация от външни системи за клиенти на банката. Услугата е достъпна за всички приложения в банката. Работи със собствена база данни, в която се пази само актуална информация. История на извикванията се пази единствено като лог. Връзката с външните системи се извършва през кодиран канал. Услугата позволява разширяване чрез добавяне на интеграции с други външни системи.

Модулът за кредитна история предоставя информация за всички заявления за кредит на дадено физическо или юридическо лице, подадени за определен период от време в банката. По зададени ЕИК или ЕГН се вземат всички номера на заявки за лицето. След това от съответните бази се извличат общите детайли (дата, статус, сума, тип и др.) за всяка една от тях и цялата информация се връща към потребителя. Компонентът е реализиран като XML уеб услуга и е достъпен през Message Broker.

Използвани технологии:
  • MS SQL Server 2005
  • Microsoft .NET Framework 3.5
  • ASP.NET web services
  • ASP.NET Web Application
   
  Copyright © 2010 Crossroad Ltd. Всички права запазени.