Решения
Кирила
Система за е-Фактури
Project Application Form
Имотен Регистър
Real Estate Cadaster Serbia
Интеграция с Мтел

Външни системи и кредитна история

Ипотечни и жилищни кредити - ДСК

SharePoint - Булбанк
Ипотечни и жилищни кредити - ДСК

За своите клиенти търсим най – ефективните и удобни решения. Такъв и е проектът „Анализ и разработка на модул за централизирано одобряване на жилищни и ипотечни кредити”, създаден за банка ДСК.

Модулът обслужва следните процеси:
  • Регистриране на искане за кредит;
  • Анализ и оценка на искания за жилищни и ипотечни кредити на базата на информация от външните и вътрешни системи, усвояване на кредити;
  • Справки върху резултатите от тези процеси.
Той се състои от няколко компонента - централизирана база данни за съхранение на информацията за исканията за кредит, уеб услуга за връзка с базата данни, интерфейс за централния офис, където се одобряват кредитите и интерфейс за клоновете, в които постъпват исканията.

Използвани технологии:
  • MS SQL Server 2005
  • Microsoft .NET Framework 3.5
  • ASP.NET web services
  • ASP.NET Web Application
   
  Copyright © 2010 Crossroad Ltd. Всички права запазени.