Решения
Кирила
Система за е-Фактури
Project Application Form
Имотен Регистър
Real Estate Cadaster Serbia
Интеграция с Мтел

Външни системи и кредитна история

Ипотечни и жилищни кредити - ДСК

SharePoint - Булбанк
Real Estate Cadaster Serbia

След натрупания опит в мащабния проект Имотен регистър на България, имахме възможността да участваме като консултанти при изграждането на „Real Estate Cadaster Serbia” – аналог на имотен регистър в Република Сърбия. Нашите задачи се изразяваха в подпомагането на решения за подбор на подходящи технологии, дефиниране на архитектурата на системата и интегриране на нейните отделни модули. Успоредно с консултантската дейност, взехме участие и в разработката на софтуерен пакет, изпълняващ миграцията на данни от старите системи, използвани за въвеждане и съхранение на информация за имоти и кадастрални карти на територията на република Сърбия. Изграденият пакет е базиран на SQL Server Integration Services и има за цел автоматично да прехвърля данните във вид, отговарящ на структурата на базата в новата система. Наред с това, прехвърлянето на всяка локация да се извършва за време, достатъчно кратко, за да не доведе до прекъсване на работата на служителите в съответната служба по вписвания.

Използвани технологии:
  • Oracle Database
  • Microsoft SQL Server 2008
  • SQL Server Integration Services
  • .NET Framework 3.5
   
  Copyright © 2010 Crossroad Ltd. Всички права запазени.