Решения
Кирила
Система за е-Фактури
Project Application Form
Имотен Регистър
Real Estate Cadaster Serbia
Интеграция с Мтел

Външни системи и кредитна история

Ипотечни и жилищни кредити - ДСК

SharePoint - Булбанк
SharePoint - Булбанк

Целта на създаваните от нас приложения е максимално улеснение на клиента в неговата ежедневна работа.

За подобряване на комуникацията и документооборота на Уникредит Булбанк се изгради вътрешен портал, достъпен за всички служители на банката. В процеса на внедряване в рамките на портала бяха изградени подобласти за някои от дирекциите и отделите на банката, например Човешки ресурси, Информационни технологии, Ключови клиенти и други. Според нуждите и желанията на служителите във всяко звено подобластите бяха създадени с различна насоченост. Например за Човешки ресурси беше създаден подсайт насочен „навън” - за подобряване на комуникациите, т.е. като място, на което служителите на банката да научават последните новини и събития, които ги засягат. За служителите на Ключови клиенти пък беше създаден подсайт, насочен „навътре“, където акцентът пада върху документооборота и улесняването на „споделяне” и взаимна работа по документи. В процеса на внедряване бяха използвани много от вградените възможности на MOSS 2007 за управление на процеси (workflows) - одобрение на документи, събиране на подписи от няколко човека и т.н. Беше разработен и конкретен процес за нуждите на банката – процес по откриване на нов клон, с цел улесняване неговото следене, както и улесняване комуникациите между участниците в него.

Използвани технологии:
  • SharePoint 2007
  • SharePoint Designer
  • SharePoint Workflows
  • .Net 3.5
  • SharePoint Object Model
   
  Copyright © 2010 Crossroad Ltd. Всички права запазени.