Софтуерни решения за Вашия бизнес

От създаването ни през 2004 г. успешно реализираме висококачествени и сигурни софтуерни решения.

Консултантски услуги

Консултантски услуги по управление на проекти, сигурност на програмния код и контрол на качеството.

Одит на софтуерни решения

Осигуряваме по-висока ефективност и сигурност за Вашия бизнес чрез контрол на качеството.

Кроссроуд и Зингасофт сливат бизнеса и екипите си!

Щастливи сме да споделим, че от месец април тази година екипът на Кроссроуд се увеличи с още 12 мотивирани профeсионалисти от ИТ сферата. До сливането със Зингасофт доведе както желанието да дадем още по-висока добавена стойност на клиентите си, така и общата стратегическа визия на двата управленски екипа. Гледаме към една точка напред във времето, начертахме общ път натам и с помощта на страхотния екип ще постигнем стабилен растеж, който ще се отрази във всички сфери на нашия бизнес.

Защо да изберете нас

01

Качествен поръчков софтуер

Анализ и дефиниране на изискванията, избор на подходяща технология, разработка на необходимия приложен софтуер, имплементация, контрол на качеството, обучение и поддръжка.

02

Одит на софтуерни решения

Обследване, анализ и оценка на архитектура, производителност, реализация и сигурност на външни софтуерни решения.

03

Технологични консултантски услуги

Консултантски услуги по управление на проекти, сигурност на програмния код, контрол на качеството.

04

Сигурен програмен код

Защита на проектите срещу основните видове атаки, на които могат да бъдат подложени. Разработваме и верифицираме нашите софтуерни решения, следвайки най-добрите приложими практики на OWASP® Foundation.

05

Надеждна софтуерна поддръжка

Поддържане на програмния код за осигуряване на експлоатационна готовност, както и обслужване на кода в случай на грешки и бъгове за възстановяване на експлоатацията.

06

Успешни проекти при спазени срокове

Успешно реализираме поръчания от клиента софтуер в договорените срокове.

0
Години
опит
0

реализирани проекта

0

служители

Информация за нашите продукти

Управление на хартиени платежни нареждания

Приложение за управление на процеса по сканиране и обработка на местни и международни плащания на хартиен носител (включително и OCR).

Crossroad Data Anonymizer

Инструмент за анонимизация на лични данни.

Система за управление на отсъствията

Облачно решение за лесно управление на отсъствията на Вашия екип.

Crossroad Event Manager

Облачно решение за управление на събития.

Нашите клиенти и партньори