За нас

Визия

„Кроссроуд“ ООД е българска компания, основана през месец февруари 2004-та година, специализирана в създаването на специфични софтуерни информационни решения, технологични консултантски услуги и одит на софтуерни решения. Ние използваме най-новите и най-ефективните технологии за разработка, което гарантира качеството и надеждността на софтуера ни.

Благодарение на многообразните ни проекти, изградихме силен екип от експерти и натрупахме опит в разработка на системи, работещи с различни видове бази данни, конзолни приложения, облачни решения, мобилни платформи, информационни интернет портали, уеб базирани системи за управление и др. Нашата цел е да бъдем надеждна софтуерна и консултантска компания в областта на управление на информацията, като предоставим на клиентите си най–новите, рационални и сигурни решения за техния бизнес.

Екип

Екипът на „Кроссроуд“ ООД се състои от сертифицирани специалисти с висока мотивация, които са доказали своя професионализъм в работата по редица проекти в сферата на управлението на информация, разработването и консултирането на софтуерни решения за бизнеса. Екипът ни държи изключително много на коректността към своите партньори и клиенти и предлага широк кръг от услуги по поддръжка на софтуера, обучение и консултации, пряко или косвено свързани с разработените решения. Основна наша задача е непрекъснато търсене и запознаване с новостите в ИТ сферата, обучения и усъвършенстване.

През месец април 2023 г. „Кроссроуд“ сля бизнеса и екипа си с тези на друга софтуерна компания - „Зингасофт“ ООД. Целта на сливането е още по-висока производителност, затвърждаване на добри бизнес практики (взаимствани от двете компании помежду си) и стабилен растеж. Всичко това, разбира се, главно в интерес на спокойствието и просперитета на своите настоящи и бъдещи клиенти.

Експертиза

Технологии

  • .NET Development (включително .NET Framework, .NET Core, ASP.NET и ASP.NET Core)
  • Microsoft SQL Server
  • Oracle database
  • Microsoft Azure

Партньорства и сертификати

  • БДС EN ISO/IEC 270001:2017 Управление на сигурността на информацията за следния обхват: Разработка и поддръжка на софтуер; консултантски услуги – от 21.12.2018г.
  • БДС EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството. Изисквания за следния обхват: Разработка и поддръжка на софтуер; консултантски услуги – от 18.06.2019г.