Решения за бизнеса

Разработка на поръчков софтуер

Ние разработваме персонализиран софтуер за постигане на конкретни бизнес цели. Всички наши клиенти имат сложен бизнес модел на работа и софтуера, който очакват да получат, трябва максимално точно да се доближава до тяхната дейност. Най-често се работи с изисквания за специфични ограничения в достъпа до информацията, защита на личните данни, интеграция с вътрешни и външни за организацията системи, разработване на специфични справки и аналитични отчети, уникален интерфейс и др. В работата си по конкретен проект обхващаме целия процес на създаване и внедряване на ИТ решения – анализ и дефиниране на изискванията, избор на подходяща технология, разработка на необходимия приложен софтуер, имплементация, обучения и поддръжка.

При създаване на софтуера спазваме всички изисквания за сигурност, включително зададените стандартни изисквания за сигурност и условия за управление на данни по GDPR. Нашите приложения са разработени и верифицирани, следвайки най-добрите приложими практики на OWASP® Foundation.

Технологични консултантски услуги и одит на софтуерни решения

Нашите опитни консултанти ще ви помогнат с идентифициране на проблемите, анализиране на информацията и предоставяне на решения и препоръки за разрешаването им.

Нашите консултантски услуги включват:

  • Анализ и оценка на наличните бизнес и системни изисквания;
  • Оценка на рисковете;
  • Обследване на софтуерното решение в архитектурата, реализацията и имплементацията му;
  • Анализ на проблеми в сигурността в програмния код;
  • Осигуряване контрол на качеството, следвайки най-добрите практики на OWASP® Foundation за проверка сигурността на програмния код;